top of page

Aqaflanders is verantwoordelijk voor de keuring.

Bent u ontvevreden over een keuring door een Aquaflanders keurder?
Dan moedigen we u in eerst instantie aan om in dialoog te gaan. Indien jullie er niet uitkomen, dan kan u via de website van Aquaflanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

Keurder keurt enkel waarvoor hij bevoegd is.

Keurder mag in geen geval als persoon betrokken zijn bij de installatie die hij keurt.

Keurder moet keuring veilig kunnen uitvoeren.

Elke keurder moet een uitrusting hebben in goede staat.

bottom of page